Promjena prebivališta se obavlja u policijskoj postaji kojoj vaše novo prebivalište pripada i koja je zadužena za to područje. U obližnjoj policijskoj postaji možete dobiti potrebne formulare i upute