Tumorski markeri mogu biti različite tvari u krvi ili urinu osobe, a koje mogu ukazivati na postojanje tumorskih stanica u tijelu. Nažalost, sve veći broj ljudi suočava se sa dijagnozom tumora, koji j