Cervikalna distonija je sindrom je sindrom koji uzrokuje grčenje mišića. Može se reći i da je poremećaj kretanja.
Cervikalna distonija je sindrom koji većinom nema određeni uzrok. Sindrom je povezan