Otrovne gljive su gljive koje nalazimo u našim šumama, livadama, proplancima koje sadrže toksine koji mogu dovesti do trovanja ljudi ponekad i sa smrtnim ishodom. Trovanje gljivama se naziva micetizam