Digitalne tehnologije su promijenile ljudski život u svim njegovim aspektima, a naročito u aspektu poslovanja. Istina, još nitko nije napravio kompjuterski kramp, ali roboti rade mnoge poslove