Prije opisa struje moramo napomenuti elektricitet koji se opisuje kao oblik energije koji je prisutan kod kretanja nabijenih čestica. Danas znamo kako je električna energija zaslužna za komunikaciju,