Zanimljivosti

Psalam 77 - 77. poglavlje

Psalam 77, ili 77. poglavlje Psalama, jedan je od mnogih psalama koji se nalaze u Bibliji. Ovaj psalam je jedan od onih koji su napisani u obliku molitve i pjesme, a često se koristi u kršćanskoj litu