Temporomandibularni zglob se nalazi na svakoj strani lica, i kao takvi su se smjestili ispred oba uha. Riječ je o čeljusnim zglobovima koji su građeni od kostiju lubanje i donje čeljusti. Njihovu pove