Telegram ili brzojav posebna je usluga poštanskih ureda diljem zemlje. Telegram je, premda već pomalo arhaičan, vrlo bitan dio i u kulturnome smislu. Kako poslati telegram danas, uz sve prednosti digi