Symbicort turbuhaler je lijek (inhalator) koji će se koristiti kod liječenja astme. Primjenjuje se kod liječenja odraslih, adolescenata te djece starije od 6 godina. Lijek se sastoji od dva razna lije