Sunitinib je lijek koji sadrži djelotvornu stvar u sebi pod istim nazivom. Ovo je lijek koji spada u određenu skupinu lijekova koja se zove inhibitor protein kinaze. Sunitinib se najčešće koristi pril