Odlazaka na fakultet je danas potencijalno skupa odluka koja ne daje garanciju da će se nakon studiranja lakše pronaći posao. Sve više mladih se danas odlučuje otići na fakultet nakon završenog srednj