Energija je kvantitativno svojstvo koje se mora prenijeti na tijelo ili fizički sustav da bi izvršio rad na tijelu, ili da bi ga zagrijao. Energija je očuvana veličina i zakon održanja energije kaže d