Kako se konzervira hrana vakuumiranjem?

Konzerviranje hrane vakuumiranjem je jedna od najpopularnijih metoda konzerviranja hrane. Ova metoda se koristi za uklanjanje zraka iz ambalaže hrane kako bi s