Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SPADONI

Prezime Spadoni ima talijanske korijene i ima zanimljivo značenje koje je povezano s tim korijenima. Ovo prezime može se pronaći u različitim dijelovima Italije, ali je najčešće prisutno u regijama Em