Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SOVINA

Prezime Sovina jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj. Iako se čini da je riječ o relativno novom prezimenu, ono ima dugu povijest koja seže u srednji vijek. Prezime Sovina izvorno je nastal