Ljepota i zdravlje

Što je CT

Kompjuterizirana tomografija se služi x-zrakama kao i rendgen za dijagnostiku, čak ima i jače zračenje od rtg-aparata, ali daje i jasniju i detaljniju sliku snimanog organa ili područja u tijelu boles