Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SMOTALIĆ

Prezimena često nose sa sobom priču o poreklu i značenju koje su imala u prošlosti. Jedno od takvih prezimena je i prezime Smotalić. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i veoma zanimljivo porijeklo.