Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SMOLJENOVIĆ

Prezime Smoljenović ima svoje korijene u hrvatskom jeziku, a dolazi od riječi "smoljen". U prvom odlomku ćemo istražiti značenje prezimena Smoljenović i njegovu povezanost s riječju "smoljen".Riječ