Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Slovenka

Značenje i porijeklo imena Slovenka: povijest imena i njegova simbolikaIme Slovenka je neobično i rijetko se susreće u današnje vrijeme. No, njegova povijest i simbolika su vrijedni spomena. Ovo ime