Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PETERLIN

Prezime PETERLIN, kao i mnoga druga prezimena nastala su u srednjem vijeku. Prezimena su se stvarala u različitim kulturama i različitim dijelovima svijeta, a svako prezime nosi sa sobom svoju priču.