Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Slavomirka

Ime Slavomirka je jedno od onih imena koja su vrlo značajna za našu kulturu i tradiciju. Ovo ime spada u jedan od brojnih primjera imena koja su izvorno nastala u Slavenskim zemljama, a koja su se zat