Zanimljivosti

Psalam 149 - 149. poglavlje

Psalam 149 - 149. poglavlje je jedan od najuzbudljivijih i najdinamičnijih psalama u Bibliji. Ono što ga čini posebnim jest da poziva na slavljenje Boga na jedan vrlo ratnički način. U ovom psalmu, vi