Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Perun

Perun je jedno od najpoznatijih imena u slavenskoj mitologiji. Ovo ime se često spominje u pjesmama, pričama i legendama, a poznato je kao ime boga groma, munje i neba. Ime Perun se sastoji od dvije r