Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ROZMAN

Prezime Rozman jedno je od brojnih prezimena koja se nalaze u Hrvatskoj, Sloveniji i drugim zemljama koje su nekada bile dio nekadašnje Jugoslavije. Prezime Rozman pripada skupini prezimena koja su do