Zanimljivosti

Psalam 45 - 45. poglavlje

Psalam 45, ili 45. poglavlje, je jedan od najljepših psalama u cijeloj Bibliji. On je napisan u obliku pjesme ljubavi i slave, koja je posvećena kralju. U ovom psalmu, pjesnik slavi kralja i njegovu l