Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SKOMRAK

Prezime Skomrak je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj, iako se pojavljuje u nekim dijelovima Slavonije, Baranje i Podravine. Zanimljivo je da se ovo prezime pojavljuje i u Poljskoj, gdje ima još ve