Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKOC

Prezime Škoc ima vrlo zanimljivo značenje i porijeklo. Prema nekim izvorima, prezime Škoc potječe od riječi "škociti", što u staroštokavskom jeziku znači "propinjati se, podizati se". To bi se moglo p