Progresivna sistemska skleroza iznimno je rijetka, ali teška kronična bolest. Iako uzroci i način nastanka još nisu razjašnjeni i poznati, smatra se da je to autoimuna bolest koja zahvaća kožu, unutar