Premenstrualni sindrom je poremećaj koji ima biološku, socijalnu i psihološku podlogu. Teorija je da je Premenstrualni sindrom posljedica odnosa estrogena i progesterona u fazi ciklusa. Ovo je teorija