Sat na računalu je jedna od osnovnih funkcija koju koristimo svakodnevno, ali rijetko razmišljamo o tome kako on zapravo funkcionira. U ovom odlomku ćemo se usredotočiti na osnovne principe rada sata