Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RUSO

Prezime RUSO jedno je od prezimena koja su u Hrvatskoj relativno rijetka. Njegovo značenje nije sasvim poznato, no postoje neke teorije o njegovom porijeklu. Prema jednoj teoriji, prezime RUSO potječe