Rotavirus spada u kategoriju virusa iz skupine Reoviridae koji u svom genetskom materijalu sadrži ribonukleinsku kiselinu odnosno skraćeno za RNA. Ovaj virus je veoma zarazan, ima visoku stopu virulen