Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ROGOŠIĆ

Prezime ROGOŠIĆ često se može čuti u Hrvatskoj, a pojavljuje se i u drugim dijelovima Europe. Prezime se sastoji od dva dijela - "rogo" i "šić", a riječ "rogo" povezana je s rogatim životinjama poput