Ljepota i zdravlje

Što su antibiotici

Antibiotici su lijekovi koji se koriste za liječenje bolesti uzrokovanih bakterijama. Prvim suvremenim antibiotikom smatra se lijek Salvarsan koji je bio u uporabi do 1940-ih godina, a koji je zamijen