Ljepota i zdravlje

Što je fizijatrija

Fizijatrija je grana medicine koja obuhvaća fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Bavi se prevencijom, dijagnozom te liječenjem raznih poremećaja organizma, dok se pri tome koriste fizikalne metode. Fi