Termini vezani uz financije mnogim ljudima nisu pretjerano poznati već samo ponešto znaju od njima. Što je regres jedan je od takvih termina koji ljudi često ne razumiju no znaju da ima veze sa novcem