Kako razlikovati pirate i gusare prema njihovoj aktivnosti na moru

Pirati i gusari su dva pojma koja se često koriste kao sinonimi, no postoje razlike između njih. Jedna od glavnih razlika je u njiho