Pozajmica radniku je jedna od opcija koja se može koristiti kako bi se radniku osigurala financijska pomoć u trenutku kada mu je potrebna. Međutim, prije nego što se odlučite na ovaj korak, važno je p