Sindikalna pozajmica predstavlja jedan od oblika financijske podrške članovima sindikata. Ova vrsta pozajmice može biti vrlo korisna za radnike koji su članovi sindikata i koji su u potrebi za dodatni