Kako izračunati postotak uči se na satovima matematike. Matematika je jedan od najtežih, ako ne i najteži predmet u školskom obrazovanju, a poseban problem je što se samo mali dio naučenog gradiva kor