Povijest cirkusa: Kako je nastao cirkus kao oblik zabave i umjetnosti

Cirkus je jedan od najstarijih oblika zabave i umjetnosti koji je još uvijek popularan diljem svijeta. Njegova povijest seže u da