Mentalno zdravlje je postala tema o kojoj se danas sve više otvoreno razgovara. Mentalne tegobe se u općem društvu dugo vremena nisu shvaćale dovoljno ozbiljno, a osobe koje su patile od nekih vrsta p