Bez obzira na to da li vam je kretanje otežano zbog traumatske ozljede (mehanička zakočenost), zbog neke akutne upalne bolesti zglobova ili zbog neke kronične bolesti s kojom već duže živite, sve što