Penicilin je otkrio britanski liječnik i mikrobiolog Alexander Fleming 1928. godine. Fleming je primijetio da se na kulturi bakterija Staphylococcus aureus koju je zaboravio na svom radnom stolu, poja