Krioglobulini su proteini prisutni u krvi koji se mogu agregirati na niskim temperaturama. To znači da se mogu nakupiti i stvoriti agregate kada se krv ohladi na temperaturu nižu od tjelesne temperatu