Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Prodan

Ime Prodan je jedno od onih imena koje se rijetko susreću u današnjem vremenu, ali koje ima zanimljivo značenje i porijeklo. Prodan je muško ime koje se najčešće koristi u južnoslavenskim zemljama, a