Svijet u kojemu danas živimo postaje s vremenom sve moderniji i više digitaliziran no uz sve dobrobiti koje je donijelo moderno doba, ono definitivno ima i svojih negativnih strana. Jedna sve učestali