Znojenje je prirodan način na koji se ljudsko tijelo hladi kada mu je vruće. Ljudsko tijelo ima mnoge znojne žlijezde, no najveće koncentracije istih su na području stopala, dlanova i pazuha te su to