Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PRIMUS

Prezimena su odraz našeg kulturnog naslijeđa i obiteljske povijesti. Svako prezime ima svoje značenje i porijeklo koje nam može otkriti mnogo toga o našim precima. Jedno od takvih prezimena je i prezi